2020-10-19 07:58:57

DANI KRUHA

Drugi tjedan mjeseca listopada već tradicionalno obilježavamo Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ove godine učenici su to učinili na satovima vjeronauka s vjeroučiteljicom Katarinom Bertović. Prvašići su bojali jesenske plodove koje su potom zalijepili na plakat ukrašen svojim rukama koje su izradili od papira. Učenici 2. razreda su omiljene jesenske plodove crtali u košarice, dok su učenici 3. razreda svoj plakat ukrasili plodovima koje su pronašli u vjeronaučnom časopisu MAK-u. Učenici 4. razreda su razmišljali o poslovici „Biti dobar kao kruh“ te su napisali kada su oni dobri poput kruha dok su petaši napisali na čemu su zahvalni Bogu.

Usprkos situaciji u kojoj se nalazimo učenici su na različite načine iskazali zahvalnost Bogu jer uvijek trebamo imati na umu da u svakom trenutku imamo na čemu zahvaliti Bogu.


Osnovna škola Skrad